19.04.2010


Informujemy, iż ustalony został harmonogram realizacji warsztatów wyjazdowych na kolejne miesiące. Terminy wyjazdów mogą ulegać zmianie w zależności od wyników rekrutacji i postępu realizacji poszczególnych etapów aktywizacji zawodowej uczestników.
Harmonogram jest dostępny w zakładce harmonogram warsztatów wyjazdowych.

 


31.03.2010


Informujemy, iż w miesiącach luty i marzec przeprowadziliśmy kolejne dwa warsztaty wyjazdowe, w których udział wzięły osoby niepełnosprawne, w tym grupa 10 osób niepełnosprawnych intelektualnie z WTZ Mokrzeszów i z WTZ Jelenia Góra. Łącznie w obydwu warsztatach uczestniczyło 20 osób.
Warsztaty odbyły się w Karpaczu w terminach 23-28.02.2010 i 23-28.03.2010 r.
Warsztaty poprzedzały zadania związane z realizacją konsultacji indywidualnych dla uczestników.

 


04.01.2010


Informujemy, iż miesiącu grudniu w terminie 08-13.12.2009 oraz 16-21.12.2009 odbyły się kolejne dwa warsztaty wyjazdowe połączone z indywidualnymi sesjami doradztwa zawodowego. Warsztaty odbyły się w Karpaczu w pensjonacie „Śnieżka.
W wyjeździe uczestniczyły dwie grupy osób z niepełnosprawnością intelektualną, w tym Grupa z WTZ w Dzierżoniowie licząca 12 osób i grupa z WTZ Jawor licząca 9 osób.

 


02.11.2009


Informujemy iż w dniach 25-30.10.2009 r. w Polanicy – Zdrój odbyły się pierwsze 6 – dniowe warsztaty wyjazdowe połączone z doradztwem zawodowym (opracowanie Indywidualnego Planu Działania). W warsztatach udział wzięło 7 osób niepełnosprawnych.

 


10.2009


Z przyjemnością informujemy, iż rozpoczynamy realizację zadania pn. „Poznaj siebie – wykorzystaj szansę”  polegającego na organizacji:

  • konsultacji indywidualnych z doradcą zawodowym lub psychologiem (analiza potencjału i potrzeb uczestnika),
  • konsultacji indywidualnych w terenie (rozpoznanie otoczenia w jakim funkcjonuje osoba niepełnosprawna),
  • konsultacji indywidualnych z lekarzem medycyny pracy,

oraz organizacji psychologicznych warsztatów  wyjazdowych i indywidualnych sesji z doradcą zawodowym.

 


tworzenie stron internetowych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
Kapitał Ludzki
Europejski Fundusz Społeczny
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego