Celem konsultacji indywidualnych jest określenie współdziałania osoby niepełnosprawnej w projekcie a także ocena przyczyn problemów funkcjonowania uczestnika na rynku pracy.

W ramach konsultacji oferujemy:

  • konsultacje indywidualne z doradcą zawodowym lub psychologiem (2 godz. / ocena potencjału i potrzeb)
  • konsultacji indywidualnych w terenie ( 2 godz. / rozpoznanie otoczenia w jakim funkcjonuje osoba niepełnosprawna),
  • konsultacji indywidualnych z lekarzem medycyny pracy (1 godz. / ocena wskazań i przeciwwskazań do pracy, wskazanie obszarów zawodowych).


Konsultacje indywidualne organizowane są dla uczestników projektu na bieżąco przed lub po odbyciu warsztatów wyjazdowych. Terminy konsultacji ustalane są indywidualnie z Beneficjentami projektu.

tworzenie stron internetowych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
Kapitał Ludzki
Europejski Fundusz Społeczny
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego