POŚREDNICTWO PRACY
(realizowane w okresie do 3 – miesięcy po zakończeniu
warsztatów aktywizacji)


Usługa związana z pośrednictwem pracy realizowana będzie w dwóch wzajemnie wspierających się i uzupełniających obszarach: Obszar I – działania związane z pozyskiwaniem ofert pracy i Obszar II – działania związane z dystrybucją pozyskanych ofert pracy wśród beneficjentów Usługi.

Obszar I – działania związane z pozyskiwaniem ofert pracy
Działania te skierowane są przede wszystkim do pracodawców, jak również do związków pracodawców, Powiatowych Urzędów Pracy oraz wszelkich organizacji mających swój udział w szeroko pojętym rynku pracy.
Została przygotowana i dystrybuowana wśród pracodawców ankieta:  Ankieta dla pracodawcy – Oferta pracy (POBIERZ) dzięki, której pozyskiwane są informacje o wolnych miejscach pracy. Informacje o wolnych miejscach pracy zbierane są także za pośrednictwem prasy lokalnej i Internetu.
Działania w tym obszarze głównie koncentrują się na:

  • Bieżącym monitoringu prasy lokalnej, stron WWW,
  • Stałym kontakcie z Powiatowymi Urzędami Pracy,
  • Współpracą z Biurami Karier dla Osób Niepełnosprawnych
  • Współpracą z Agencjami Pośrednictwa Pracy,
  • Instytucjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych,
  • Współpracą z Związkami Pracodawców oraz Izbami Gospodarczymi,
  • Spotkaniach z pracodawcami,
  • Działaniach informacyjnych w stosunku do pracodawców (poczta elektroniczna, listy, telefony, dystrybucja materiałów informacyjnych),


Obszar II – działania związane z dystrybucją pozyskanych ofert pracy wśród beneficjentów Programu.

Usługa pośrednictwa pracy w tym obszarze jest ściśle powiązana z usługą KONSULTACJI INDYWIDUALNYCH i WARSZTATAMI AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ, gdzie doradcy zawodowi, psycholog, prawnik i moderatorzy warsztatów pomagają zainteresowanym w odnalezieniu się na obecnym rynku pracy.
 
Oferty pracy będą  poprzez pośrednika pracy przekazywane zainteresowanym Uczestnikom Projektu spełniającym oczekiwane przez pracodawcę  wymagania zapisane w ofercie.

INFORMACJA DLA PRACODAWCY
ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT PRACY
Pliki do pobrania:

Ankieta dla pracodawcy – Oferta pracy (POBIERZ)
tworzenie stron internetowych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
Kapitał Ludzki
Europejski Fundusz Społeczny
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego