01.03.2010r.

Zapraszamy pracodawców do współpracy w zakresie:

 1. Korzystania z bezpłatnych usług pośrednictwa pracy realizowanych w ramach projektu

 2. Zamieszczania na stronie internetowej projektu ofert pracy/ praktyk/ staży dla osób niepełnosprawnych

  W tym celu należy przesłać treść ogłoszenia na adres mariola.stanislawczyk@darr.pl
  Oferta powinna zawierać następujące elementy:

  • Wymagania odnośnie kandydata
  • Ramowy zakres obowiązków
  • Warunki zatrudnienia
  • Krótki opis profilu działalności firmy

 3. Bezpłatnego skorzystania z bazy potencjalnych pracowników i stażystów (uczestników przeszkolonych w projekcie).

 4. Bezpośrednich kontaktów z pośrednikiem pracy działającym na danym terenie. Możliwość pełnego przygotowania spotkania  rekrutacyjnego z osobą niepełnosprawną, prowadzonego przy współudziale pośrednika pracy.

 5. Uczestnictwa w spotkaniach promocyjno – rekrutacyjnych i konferencji

 

tworzenie stron internetowych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
Kapitał Ludzki
Europejski Fundusz Społeczny
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego