Agencje Pośrednictwa Pracy specjalizujące się
w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych


Agencja Zatrudnienia dla Osób Niepełnosprawnych Fundacji Fuga Mundi
www.praca.ffm.pl

Biuro Karier Osób Niepełnosprawnych
www.biurokarier.idn.org.pl

Biuro Pośrednictwa Pracy Integracja
www.niepelnosprawni.pl
(zakładka: praca)

Centrum Integracja (Infolinia dla pracodawców poszukujących pracowników lub informacji)
www.niepelnosprawni.pl
(zakładka: Centra Integracja)

Centra Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie DZWONI
www.centrumdzwoni.pl

Centrum Karier Osób Niepełnosprawnych Fundacji TUS
www.tus.org.pl
(zakładka: Centrum Karier Osób niepełnosprawnych Fundacji TUS)

Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
www.kson.pl
(zakładka: praca)

Krajowa Izba Gospodarczo-Rehabilitacyjna KIGR
www.kigr.pl
(zakładka: agencja pośrednictwa pracy)

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych POPON
www.popon.pl
(zakładka: praca)

 


Portale internetowe

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)
www.pfron.org.pl


Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych
www.niepelnosprawni.gov.pl

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych
www.popon.pl

Krajowa Izba Gospodarczo-Rehabilitacyjna
www.kigr.pl

Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji
www.niepelnosprawni.pl

Fundacja Fuga Mundi
www.ffm.pl

Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo
www.fpmiinr.idn.org.pl

Stowarzyszenie Organizatorów Zatrudnienia Osób Niepełnosprawnych OZON
www.ozon.org.pl

Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych
www.zpchr.pl


Niepełnosprawni Sprawni Zawodowo
www.sprawnizawodowo.pl

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
www.psouu.org.pl

 

Ogólne informacje na temat zatrudniania osób niepełnosprawnych można znaleźć pod następującymi adresami:

www.egospodarka.pl

www.pracuj.pl

www.gazetaprawna.pl

www.monitorprawapracy.pl

 

tworzenie stron internetowych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
Kapitał Ludzki
Europejski Fundusz Społeczny
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego