Działania promocyjno – informacyjne spełniają istotną rolę w realizacji projektu,
ich zadaniem jest wspieranie procesu rekrutacji Beneficjentów Ostatecznych
i upowszechnianie informacji o idei projektu.
Działania promocyjno – informacyjne są skierowane również do pracodawców, w celu wskazanie korzyści z zatrudnienia osoby niepełnosprawnej.

 

Głównym celem działań promocyjnych  jest wsparcie beneficjentów projektu  -
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  w  PROCESIE AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

 

Do najważniejszych działań promocyjnych projektu należą:

 

 

SPOTKANIA INFORMACYJNO PROMOCYJNE


organizowane będą w czterech miastach woj. dolnośląskiego: Legnica, Wrocław, Wałbrzych i Jelenia Góra. Celem spotkań będzie m.in.:

  • prezentacja dobrych praktyk,
  • debata nt. roli osób niepełnosprawnych na współczesnym rynku pracy,
  • korzyści wynikające dla firm z zatrudniania ON,
  • prezentacja form aktywizacji zawodowej podejmowanych w projekcie


Spotkania skierowane są do instytucji i organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych, przedstawicieli Ośrodków Pomocy Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych, itp.

 

Reklama wizualna

publikacje materiałów informacyjno - promocyjnych w postaci

  • ulotek informacyjnych o projekcie,
  • prospektów projektu skierowanych do pracodawców i do organizacji wspierających ON
  • plakatów promujących
  • broszur podsumowujących projekt,

zapewniających przekazanie skondensowanej informacji na temat realizowanego projektu, jego celów, założeń i rezultatów;


Cykliczna emisja ogłoszeń prasowych

ogłoszenia ukazują się w prasie od początku realizacji projektu.
Celem tych działań jest dotarcie z informacją o projekcie do potencjalnych beneficjentów,  wskazanie im korzyści i możliwości jakie daje dostęp do usług oferowanych w projekcie.

 

Zapraszamy osoby niepełnosprawne, organizacje pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych, jednostki samorządu terytorialnego, media oraz innych zainteresowanych do udziału w projekcie i w jego promocji.

 

Szczegółowe informacje o miejscu i terminach spotkań  (harmonogram spotkań, program)  w zakładce  „aktualności”.

tworzenie stron internetowych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
Kapitał Ludzki
Europejski Fundusz Społeczny
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego