09.02.2011r.

Z dniem 31 stycznia 2011r. zakończyliśmy realizacje projektu z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

więcej >>>

28.01.2011r.

19 oraz 21 stycznia 2011r.w Legnicy oraz Szczawnie-Zdroju odbyła się konferencja podsumowująca Projekt „POZNAJ SIEBIE - WYKORZYSTAJ SZANSE" Podniesienie Aktywności Zawodowej Osób Niepełnosprawnych".....

więcej >>>

10.01.2011 r.


Serdecznie zapraszamy na bezpłatną konferencję dotyczącą Projektu „Poznaj siebie wykorzystaj szansę" Podniesienie aktywności zawodowej niepełnosprawnych, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

więcej >>>

14.12.2010


Zmiana terminu konferencji ON
Zmiana terminów konferencji p.n.„POZNAJ SIEBIE - WYKORZYSTAJ SZANSĘ" Podniesienie Aktywności Zawodowej Osób Niepełnosprawnych.

więcej >>>

08.12.2010

 

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ma przyjemność zaprosić na bezpłatną konferencję dotyczącą Projektu „Poznaj siebie wykorzystaj szansę" Podniesienie aktywności zawodowej niepełnosprawnych, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


Tematem przewodnim konferencji, obok omówienia osiągniętych celów i założeń Projektu, będzie przedstawienie problematyki aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w odniesieniu do sytuacji na rynku pracy. W trakcie spotkania zostaną zaprezentowane doświadczenia wynikające z realizacji działań projektu oraz przykłady dobrych praktyk projektowych jako skutecznego modelu aktywizacji osób niepełnosprawnych.

 

Okazją do wspólnej wymiany opinii i doświadczeń będą dwa moduły dyskusyjne, moderowane przez doświadczonych ekspertów/ praktyków:

  • I panel - Praca przyjazna osobom niepełnosprawnym
  • II panel - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych jako droga do sprawności

 

Wierzymy, że wspólnie z Państwem zbudujemy platformę współpracy i wymiany informacji w zakresie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz wypracujemy rekomendacje do dalszego działania w tym zakresie.

Konferencja odbędzie się w godz. 10.00-15.00:

16 grudnia 2010r. (czwartek) w Szczawnie Zdroju w siedzibie Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., przy ul. Szczawieńskiej 2 (budynek Dolnośląskiego Parku Technologicznego).


20 grudnia 2010r. (poniedziałek) w Legnicy w Hotelu Qubus przy ul. Skarbowej 2


W celu dokonania zgłoszenia udziału w konferencji należy wypełnić Formularz zgłoszeniowy (pobierz) Po dokonaniu wyboru najbardziej dogodnego terminu i miejsca konferencji, formularz należy przesłać w terminie do dnia 14 grudnia b.r. na adres Jowita.banas@darr.pl lub faksem na nr 74/6480417


kontakt w sprawie konferencji: tel. 74 64 80 413, e-mail: jowita.banas@darr.pl


Więcej na temat projektu znajdą Państwo na stronie internetowej:
www.niepelnosprawni-aktywni.darr.pl

 

Formularz (do pobrania)
Program (do pobrania)

 

ZAPRASZAMY SERDECZNIE!


15.10.2010


Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. serdecznie zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjno - rekrutacyjne wzbogacone o warsztaty dotyczące integracji społecznej osób niepełnosprawnych.

 

Temat spotkania: Efektywna aktywizacja osób niepełnosprawnych
Termin spotkania: 29 października 2010r. godz. od 11.00 do 14.00
Miejsce spotkania: Hotel Fenix przy ul. 1-go Maja 88 w Jeleniej Górze


Podczas spotkania przedstawione zostaną cele, założenia i działania realizowane w projekcie. W trakcie warsztatów pn. „Efektywna aktywizacja osób niepełnosprawnych" chcielibyśmy przybliżyć Państwu wiedzę na temat funkcjonowania osób niepełnosprawnych na rynku pracy.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych doskonaleniem własnego warsztatu pracy oraz osoby, dla których problematyka aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych jest szczególnie istotna.


Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie do dn. 26 października br. wypełnionego formularza zgłoszeniowego faksem pod numer 74 64 80 417.

Osoba do kontaktu: Jowita Banaś - tel. 74 64 80 413, e-mail: jowita.banas@darr.pl

Formularz (do pobrania)
Program (do pobrania)


20.09.2010

 

Uprzejmie informujemy, iż usługa pośrednictwa pracy, prowadzona w ramach projektu, realizowana jest w następujących powiatach: wałbrzyskim, dzierżoniowskim, ząbkowickim, wrocławskim, trzebnickim i złotoryjskim.
Celem pośrednictwa pracy jest pomoc osobom niepełnosprawnym w znalezieniu zatrudnienia na otwartym rynku pracy


01.09.2010

 

Uprzejmie informujemy, że odbyło się już osiem warsztatów aktywizacji zawodowej w Karpaczu. Dotychczas ze wsparcia skorzystało 78 osób niepełnosprawnych, dla których planowane są dalsze działania doradcze i pośrednictwo pracy.
Ostatnie dwa warsztaty z zakresu aktywizacji zawodowej odbędą się w październiku br.


01.09.2010

 

Zapraszamy doradców zawodowych, pośredników pracy, psychologów i prawników zainteresowanych współpracą przy realizacji projektu do składania CV
Więcej informacji pod nr Tel. 74 64 80 411


17.03.2010


PRACODAWCO!

Dołącz do prestiżowego grona Pracodawców PRZYJAZNYCH osobom niepełnosprawnym

skorzystaj z bezpłatnych usług pośrednictwa pracy w zakresie poszukiwania i rekrutacji kandydatów do pracy zgodnie z oczekiwaniami stanowiska pracy

Zatrudniając osobę niepełnosprawną mogą Państwo odnieść  wymierne korzyści ekonomiczno-społeczne dla SWOJEJ FIRMY


Pracodawców zainteresowanych zatrudnieniem osoby niepełnosprawnej
lub współpracą prosimy o kontakt:


Mariola Stanisławczyk
– Koordynator Projektu
tel. (074) 64 80 411 / e-mail: mariola.stanislawczyk@darr.pl

Karolina Stefańska – Koordynator ds. aktywizacji zawodowej i pośrednictwa pracy
tel. (074) 64 80 414 / e-mail: karolina.stefanska@darr.pl

 

Więcej informacji http://www.niepelnosprawni-aktywni.darr.pl/index.php?n=23

 


21.05.2010


Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjno - rekrutacyjne realizowane w ramach projektu pn. POZNAJ SIEBIE - WYKORZYSTAJ SZANSĘ. Podniesienie Aktywności Zawodowej Niepełnosprawnych, wzbogacone o warsztaty dotyczące integracji społecznej osób niepełnosprawnych.

 

Spotkanie odbędzie się 31 maja 2010r. w godz. od 10.00 do 13.00
w Hotelu Qubus przy ul. Skarbowa 2 w Legnicy

 

Temat spotkania: Jak skutecznie wspierać i aktywizować zawodowo osoby
z niepełnosprawnością?

 

Zagadnienia podejmowane w ramach warsztatów:

  • Stereotypy dotyczące osób z niepełnosprawnością a ich wpływ na społeczną percepcję tej grupy.
  • Osoby z różnym rodzajem niepełnosprawności a ich funkcjonowanie na rynku pracy.
  • Pomoc czy wsparcie? Praktyczne wskazówki dotyczące pracy z osobą z niepełnosprawnością.

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych doskonaleniem własnego warsztatu pracy oraz osoby, dla których problematyka aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych jest szczególnie istotna.

Formularz zgłoszeniowy (do pobrania)
Program (do pobrania)

 


11.05.2010


Z przyjemnością informujemy, iż Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w dniu 8 maja 2010 roku uczestniczyła w "Targach Projektów" odbywających się na wrocławskim Rynku. Organizatorem targów był Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy, a wydarzenie było współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego .
Podczas Targów prezentowaliśmy projekt „POZNAJ SIEBIE - WYKORZYSTAJ SZANSE" Podniesienie Aktywności Zawodowej Niepełnosprawnych. Odwiedzający mieli możliwość bliższego poznania ścieżki udziału w projekcie oraz oferowanych form wsparcia.


16.03.2010


Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjno - rekrutacyjne realizowane w ramach projektu pn. POZNAJ SIEBIE - WYKORZYSTAJ SZANSĘ. Podniesienie Aktywności Zawodowej Niepełnosprawnych, wzbogacone o warsztaty dotyczące integracji społecznej osób niepełnosprawnych.

Spotkanie odbędzie się 30 marca 2010r. w godz. od 10.00 do 13.00
w Hotelu Orbis przy ul. Powstańców Śląskich 7 we Wrocławiu

Temat spotkania: „Fakty, mity, stereotypy? Funkcjonowanie osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy"

Podczas spotkania przedstawione zostaną cele, założenia i działania realizowane w projekcie. Podczas warsztatów chcielibyśmy przybliżyć Państwu wiedzę na temat funkcjonowania osób niepełnosprawnych na rynku pracy.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych doskonaleniem własnego warsztatu pracy oraz osoby, dla których problematyka aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych jest szczególnie istotna.

Formularz zgłoszeniowy (do pobrania)
Program (do pobrania)

 


31.01.2010

Zapraszamy Instytucje zainteresowane współpracą do wspierania działań rekrutacyjnych w projekcie poprzez tworzenie Punktów Aktywizacji Zawodowej Niepełnosprawnych (PAZN) oraz zgłaszanie swoich podopiecznych do udziału w oferowanych formach wsparcia.

Więcej informacji pod nr tel. 74 64 80 411


31.01.2010

Zapraszamy doradców zawodowych, pośredników pracy, psychologów i prawników zainteresowanych współpracą przy realizacji projektu do składania CV

Więcej informacji pod nr tel. 74 64 80 411


15.01.2010

Informujemy, że do dnia 31.12.2009r. z wsparcia w postaci 6 dniowych warsztatów wyjazdowych oraz konsultacji indywidualnych skorzystało 31 osób niepełnosprawnych, dla których planowane jest dalsze wsparcie doradcze oraz pośrednictwo pracy.


20.11.2009

        Dnia 18 listopada 2009 roku w Zamku Książ w Wałbrzychu  odbyło się  VI Forum Osób Niepełnosprawnych. Spotkanie organizowane było przez Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Wałbrzychu oraz Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna. Tematem Forum była Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych. W spotkaniu wzięli udział m.in. przedstawiciele Warsztatów Terapii Zajęciowej, Stowarzyszenia i instytucje działające na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osoby niepełnosprawne.
Jednym z bloków tematycznych spotkania było omówienie programu aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych w  projekcie pn.  „POZNAJ SIEBIE – WYKORZYSTAJ SZANSĘ” Podniesienie Aktywności Zawodowej Niepełnosprawnych

Oprócz przedstawienia projektu omówiono również następujące tematy:

  • „Rehabilitacja zawodowa osób z niepełnosprawnością na lokalnym rynku pracy w świetle podejmowanych działań przez różnorodnie instytucje”
  • „Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych intelektualnie w misji i działaniach Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Umysłową. Praca formą terapii i włączania”
  • „Zatrudniania osób z niepełnosprawnością w świetle prawa”

tworzenie stron internetowych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
Kapitał Ludzki
Europejski Fundusz Społeczny
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego