Strefa pracodawcy to informacje, dzięki którym Pracodawca może pozyskać KANDYDATA do pracy.

Szanowni Państwo,
Otrzymując zdefiniowany komplementarny opis profilu zawodowego Kandydata zawierającego opis umiejętności i kompetencji, będziecie Państwo mogli wybrać odpowiednią osobę do konkretnego stanowiska pracy w swojej Firmie.

PORTFOLIO uczestników Projektu to efekt profesjonalnego procesu doradczego prowadzonego przez doświadczonych kompetentnych doradców zawodowych, psychologów, pośredników pracy, lekarza medycyny pracy – zaprezentowane profile to wyodrębnione najważniejsze kompetencje, istotne dla Państwa w podjęciu decyzji o zatrudnieniu. Każda z osób – kandydatów do pracy w Państwa firmie posiada komplet dokumentów, które są w posiadaniu Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. .

W przypadku zainteresowania określonym PORTFOLIO należy się z nami skontaktować, a nasi specjaliści przeprowadzą spotkanie rekrutacyjne zgodnie z Państwa oczekiwaniami. Baza osób jest aktualna do końca 2011 roku.

 

 

 

 

Osoby niepełnosprawne potrzebują znacznie więcej wsparcia ze strony otoczenia społecznego, środowiska oraz  instytucji niż inni uczestnicy życia społecznego, aby żyć i funkcjonować na podobnym poziomie, jednakże wsparcie to nie powinno być  traktowane jako przywilej lecz jako należne człowiekowi prawo.

 

Charakterystyka  uczestników Projektu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przydatne definicje prawne:

 

 

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ oznacza trwałą lub okresową niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu, w szczególności powodującą niezdolność do pracy.

(art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - t.j.: Dz.U. z 2010 r., nr 214, poz. 1407 z późn. zm.)


OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI są osoby, których niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem:

 

STOPNIE NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI. Wyróżniamy trzy stopnie niepełnosprawności:

 

Zaliczenie do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie wyklucza możliwości zatrudnienia tej osoby u pracodawcy niezapewniającego warunków pracy chronionej, w przypadkach:

 

Czas pracy osoby niepełnosprawnej

 

Osoba niepełnosprawna ma prawo do:

 

Dzięki właściwemu dopasowaniu pracy, czyli dopasowaniu umiejętności do zadań, osoby niepełnosprawne mają szansę na trwały i udany stosunek pracy.

 

 

tworzenie stron internetowych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
Kapitał Ludzki
Europejski Fundusz Społeczny
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego