Wykonawca projektu, DARR S.A. zapewnia:

  • bezpłatne materiały warsztatowe, ćwiczeniowe i piśmienne,
  • bezpłatny transport z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji warsztatów i z powrotem,
  • bezpłatne wyżywienie i poczęstunek w trakcie warsztatów wyjazdowych i stacjonarnych,
  • bezpłatne noclegi w obiektach o wysokim standardzie, przystosowanych do przyjmowania osób niepełnosprawnych.


Projekt   „POZNAJ SIEBIE – WYKORZYSTAJ SZANSĘ. Podniesienie Aktywności Zawodowej Niepełnosprawnych” skierowany jest do 100 osób niepełnosprawnych :

  • zamieszkałych na terenie Dolnego Śląska,
  • posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
  • (w rozumieniu ust. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
    i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Dz.U.97.123.776 z późn. zm.)
  • pozostających bez zatrudnienia – zdolnych i gotowych do podjęcia zatrudnienia co najmniej w 1/2 wymiaru czasu pracy (co najmniej 4 godziny dziennie).

Zachęcamy wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie do zapoznania się
z założeniami oraz z różnorodnością form wsparcia oferowanych w projekcie osobom niepełnosprawnym.

tworzenie stron internetowych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
Kapitał Ludzki
Europejski Fundusz Społeczny
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego