Terminy wyjazdów mogą ulegać zmianie w zależności od wyników rekrutacji i postępu realizacji poszczególnych etapów aktywizacji zawodowej uczestników.


Harmonogram na 2010 rok

 

Lp.
Termin realizacji
Nr grupy
Planowana liczba
uczestników
1. 18-23.05.2010 VI 10
2. Czerwiec 2010 VII 10
3. Czerwiec 2010 VIII 10
4. Wrzesień 2010 IX 10
5. Wrzesień 2010 X 10

 

tworzenie stron internetowych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
Kapitał Ludzki
Europejski Fundusz Społeczny
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego