PRACODAWCO!
dołącz do prestiżowego grona Pracodawców PRZYJAZNYCH osobom niepełnosprawnym
Zatrudniając osobę niepełnosprawną mogą Państwo odnieść  wymierne korzyści ekonomiczno-społeczne dla SWOJEJ FIRMY


W ramach projektu oferujemy osobom niepełnosprawnym działania mające na celu przygotowanie ich do poszukiwania zatrudnienia na otwartym rynku pracy,
Jednym z takich działań jest pośrednictwo pracy (trening poszukiwania pracy, wsparcie w kontaktach z Pracodawcami, odpowiednie przygotowanie do rozmowy rekrutacyjnej),


zakres wsparcia dla PRACODAWCÓW

  • pośrednictwo pracy  (USŁUGI W ZAKRESIE POSZUKIWANIA I REKRUTACJI KANDYDATÓW DO PRACY ZGODNIE Z OCZEKIWANIAMI STANOWISKA PRACY),

W ramach usługi pośrednictwa pracy proponujemy:

  • dobór odpowiedniego kandydata  do potrzeb Państwa firmy zgodnie z opisem stanowiska – dysponujemy  PORTFOLIO z opisem kompetencji zawodowo -społecznych 100 osób o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
  • możliwość umieszczenia ogłoszenia o pracę skierowanego do osoby niepełnosprawnej na stronie internetowej projektu
  • możliwość uzyskania informacji na temat korzyści ekonomiczno –społecznych wynikających z zatrudnienia osób niepełnosprawnych
  • możliwość pełnego przygotowania spotkania  rekrutacyjnego z osobą niepełnosprawną, prowadzonego przy współudziale doradcy zawodowego/pośrednika pracy/psychologa
  • doradztwo  prawne  dotyczące  aspektów zatrudnienia wybranego kandydata


Jeśli są Państwo zainteresowani zatrudnieniem osoby niepełnosprawnej lub współpracą prosimy o kontakt:

Mariola Stanisławczyk – Koordynator Projektu
tel. (074) 64 80 411 / e-mail: mariola.stanislawczyk@darr.pl
Karolina Stefańska – Koordynator ds. aktywizacji zawodowej i pośrednictwa pracy
tel. (074) 64 80 414 / e-mail: karolina.stefanska@darr.pl

 

Firmy, które zgłoszą chęć zatrudnienia osoby niepełnosprawnej zostaną umieszczone na liście firm przyjaznych osobom niepełnosprawnym  na naszej stronie internetowej projektu.

tworzenie stron internetowych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
Kapitał Ludzki
Europejski Fundusz Społeczny
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego