Kwestionariusz Uczestnictwa
 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 Umowa Uczestnictwa w Projekcie
 Regulamin Udziału w Projekcie


Wypełniony i podpisany „Kwestionariusz Uczestnictwa” wraz z załączoną kopią orzeczenia o stopniu i rodzaju niepełnosprawności oraz z „Oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych” należy przesłać bądź dostarczyć do Biura Projektu, tj. na adres:

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Szczawieńska 2, 58 – 310 Wałbrzych
T: (074) 64 80 400 / F: (074) 64 80 417
e-mail: darr@darr.pl,
www.darr.pl , www.niepełnosprawni-aktywni.darr.pl

tworzenie stron internetowych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
Kapitał Ludzki
Europejski Fundusz Społeczny
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego