Szanowni Państwo,

Z przykrością zawiadamiamy, iż z powodów niezależnych od organizatora - Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. - jesteśmy zobligowani do zmiany terminu Konferencji „POZNAJ SIEBIE - WYKORZYSTAJ SZANSĘ" Podniesienie Aktywności Zawodowej Osób Niepełnosprawnych, która planowana była w dniach 16 grudnia br. w Szczawnie-Zdroju oraz 20 grudnia br. w Legnicy.

Przyczyną zmiany są wymagania projektowe dotyczące określonej liczby uczestników, gwarantujących akceptację wydatków poniesionych na organizację techniczno - merytoryczną wydarzenia. Dodatkowo w związku z licznymi prośbami o zmianę terminu innych zainteresowanych instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych, podjęliśmy działania i uzyskaliśmy akceptację Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy na wydłużenie okresu realizacji projektu do końca stycznia 2011 r., i przesunięcie terminu organizacji konferencji.


W celu dotarcia do jak najszerszego grona uczestników z woj. dolnośląskiego planowane konferencje zostaną zorganizowane w następujących terminach i miejscach do wyboru:


19 stycznia 2011 roku w Hotelu Qubus w Legnicy


21 stycznia 2011 roku w siedzibie Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
w Szczawnie-Zdroju


W związku z powyższym informujemy, iż Państwa zadeklarowanie udziału w formie Formularza Zgłoszeniowego na wydarzenie grudniowe będzie aktualizowane na 5 dni przed terminem styczniowym.
Zwracamy sie również z prośbą o zachęcenie współpracujących z Państwem instytucji do udziału w tym wydarzeniu, które porusza tak istotne zagadnienia problematyki osób niepełnosprawnych. Przyjęta forma panelu dyskusyjnego pozwoli na wymianę opinii osób, które na co dzień realizują działania wspierające osoby niepełnosprawne.
Przepraszamy za wszelkie niedogodności związane z zaistniałą sytuacją mając jednakże nadzieję, że będą Państwo w dalszym ciągu zainteresowani wzięciem udziału w konferencji. W razie uwag i pytań pozostaję do dyspozycji. tel.: 746480411; email: mariola.stanislawczyk@darr.pl

Z wyrazami szacunku
Mariola Stanisławczyk
Kierownik Projektu

<<< powrót
tworzenie stron internetowych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
Kapitał Ludzki
Europejski Fundusz Społeczny
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego